fbpx

Aktualne oferty pracy

Nasza firma nieustannie się rozwija i poszukuje pracowników na kolejne stanowiska, dołącz do grona zadowolonych pracowników i pracuj razem z nami.

Dlaczego warto pracować z nami?

Indywidualne szkolenia

Nowi pracownicy przechodzą indywidualne szkolenia. A obecni są stale szkoleni.
kariera - Administracja Biurowa i Obsługa Klienta

Aktualnie poszukujemy do pracy:

Kierownik działu handlowego

pracab - Administracja Biurowa i Obsługa Klienta

Główne zadania:

 • Tworzenie i nadzór nad realizacją planów sprzedaży;
 • Budowanie wizerunku i marki firmy na lokalnym rynku;
 • Zarządzanie jakością obsługi Klienta B2B i B2C;
 • Zarządzanie podległym zespołem;
 • Monitorowanie rynku lokalnego i konkurencyjnego, analiza sytuacji i podejmowanie działań w tym obszarze;
 • Ofertowanie i negocjacje handlowe z odbiorcami i dostawcami;
 • Dbanie o logistykę dostaw i odbiorów;
 • Współpraca z Działem Marketingu w realizacji wydarzeń marketingowych i PR-owych;
Osoba zatrudniona na tym stanowisku otrzyma:
 • Możliwość dalszego rozwoju zawodowego i finansowego;
 • Zapewniamy szkolenia branżowe;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie;;
 • Niezbędne narzędzia do pracy;
 • Pracę w prężnie rozwijającym się zespole;
 • W firmie z 22 letnim doświadczeniem w branży;
Wymagania:
 • Udokumentowanych sukcesów w obszarze sprzedaży;
 • Doświadczenia w zarządzaniu zespołem;
 • Orientacji na klienta i na realizację celów sprzedażowych;
 • Umiejętności analizowania sytuacji i planowania w krótko i długoterminowej perspektywie;
 • Gotowości do odbywania podróży służbowych;
 • Prawa jazdy kat. B;
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym oraz znajomość lokalnego rynku.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w mowie i piśmie – warunek konieczny
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu i budowaniu długotrwałej relacji z Klientami
 • Umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji handlowych
 • Dyspozycyjność i odpowiedzialność
 • Dobra organizacja pracy własnej
  Proszę wysyłać CV pod adres rekrutacja@metkom.pl

Kierownik magazynu

kierownik - Administracja Biurowa i Obsługa Klienta

Główne zadania:

 • zarządzanie podległym zespołem pracowników
 • nadzór i realizacja procesów magazynowych związanych z odbiorem i klasyfikacją odpadów
 • praca i wprowadzanie danych do systemu magazynowego PCBiznes oraz systemu ewidencji odpadów BDO
 • dbałość o realizowanie i stałe podnoszenie wskaźników jakości pracy
 • dbałość o powierzony sprzęt i wyposażenie
 • dbałość o logistykę dostaw, odbiorów i wysyłek
 • utrzymanie ładu i porządku w przestrzeni magazynowej
 • wdrażanie rozwiązań usprawniających pracę
 • współpraca z innymi działami firmy
 • szkolenie pracowników

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • możliwość dalszego rozwoju zawodowego i finansowego;
 • szkolenia branżowe;
 • atrakcyjne wynagrodzenie;
 • niezbędne narzędzia do pracy;
 • miłą atmosferę w pracy w ambitnym i energicznym zespole, w firmie z 22 letnim doświadczeniem w branży;

Wymagania:

 • doświadczenie w zakresie zarządzania zespołem pracowników
 • wiedza na temat operacji magazynowych i zasad gospodarki magazynowej
 • bardzo dobra organizacja pracy oraz inicjatywa w działaniu
 • umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji pod presją czasu
 • odpowiedzialność i zaangażowanie oraz samodzielność w wykonywaniu obowiązków
 • mile widziane doświadczenie w zakresie magazynowania i klasyfikacji odpadów przemysłowych
 • mile widziana znajomość systemu magazynowego PCBiznes oraz systemu ewidencji odpadów BDO

Proszę wysyłać CV pod adres rekrutacja@metkom.pl

Przedstawiciel Handlowy / Specjalista ds. obrotu surowcami wtórnymi

kluczowego - Administracja Biurowa i Obsługa Klienta
Pracownik na danym stanowisku będzie odpowiedzialny za:
 • kompleksową obsługę firm w zakresie odbioru surowców wtórnych (w tym makulatury, folii i tworzyw sztucznych), złomów i innych odpadów
 • analizę i monitoring rynku odpadów i surowców wtórnych
 • ustalanie tras i harmonogramów odbiorów
 • rozwój kontaktów handlowych z nowymi oraz istniejącymi kontrahentami
Oferujemy:
  • interesującą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
  • stabilne warunki zatrudnienia
  • niezbędne narzędzia pracy
  • możliwość rozwoju zawodowego
  • miła atmosfera pracy w ambitnym i energicznym zespole
Wymagania:
   • doświadczenie w pozyskiwaniu i budowaniu długotrwałej relacji handlowych
   • umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji handlowych
   • znajomość branży gospodarki odpadami oraz zagadnień związanych z ochroną środowiska
   • prawo jazdy kat. B
   • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)
   • dyspozycyjność, odpowiedzialność i nastawienie na realizację celów
   • dobra organizacja pracy własnej
Proszę wysyłać CV pod adres rekrutacja@metkom.pl

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodna z przepisami RODO

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Metkom Sp. z o.o. w celach prowadzonej rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W przypadku, gdyby chcieli Państwo uczestniczyć w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Metkom Sp. z o.o. również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ponadto prosimy o dołączenie niniejszego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 • administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Metkom Sp. z o.o. z siedzibą w Pustyni 31A; 39-200 Dębica, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000232565, NIP: 517-01-40-547,
 • dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od przesłania aplikacji. W przypadku wyrażenia przez kandydatów zgody, dane osobowe kandydatów na pracowników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w kolejnych naborach, jednak nie dłużej niż przez okres 2 lat od przesłania aplikacji.
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • w przypadku cofnięcia zgody, dane osobowe kandydata, zostaną niezwłocznie usunięte.
 • zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim;
 • dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Metkom Sp. z o.o. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 • w trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonych przez Metkom Sp. z o.o. nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 • podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Metkom Sp. z o.o.